Monday, August 2, 2010

Pengenalan Teori Pembelajaran Behavioris

Posted by wong-izzah-ady at 5:48 AM 0 comments
skinner

Thorndike
Menurut ahli-ahli psikologi behavioral, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseirang individu yang disebabkan oleh pengalaman. Proses pembelajaran ini dilalaui oleh setiap insan sejak dilahirkan, sehingga sukar untuk kita membezakan serta memisahkan antara pembelajaran dengan tumbesaran, kerana kedua-duanya adalah saling berkaitan. Behaviorisme menumpukan perhatian ke atas aspek tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan dan boleh diukur.
            Antara tokoh-tokoh behaviorisme yang terkemuka ialah ahli-hli pelaziman klasik Pavlov dan Watson serta ahli-ahli pelaziman operan Thorndike dan Skinner.

Pavlov
Watson 


 

EDU 3103 Murid & Alam Belajar Copyright © 2010 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by Emocutez